Preživljavamo od onoga

što dobijemo, a živimo

od onoga što dajemo.

WINSTON CHURCHIL

 

Naša misija je pronaći
optimalan način
dugoročnog

zadovoljavanja Vaših
financijskih potreba.

Rješenje Vaših financijskih
problema

Posljednjih godina svjedoci smo financijske krize u kojoj su mnogi građani, iz različitih razloga, dospjeli u manje ili veće financijske probleme.

Ponekad ti problemi dovode do kraće ili duže nemogućnosti pravovremenog podmirivanja dospjelih obveza.

Kao posljedica toga, a ukoliko je uzrok problema prisutan dulje vrijeme, neminovno dolazi do gubitka kreditne sposobnosti, a ponekad i do pokretanja ovrha, koje opterećuju normalno življenje i ukupne odnose u obitelji i šire.

Kako Vam možemo pomoći u rješavanju Vaših financijskih problema?

Po potrebi, sanaciju Vašeg financijskog stanja odradit ćemo u dva koraka: 

Naša je uloga da Vam pomognemo da ponovno dođete do mirnog sna!

Za to, napravit ćemo procjenu Vaše kreditne sposobnosti i zajedno s Vama pronaći najbolji način podmirenja dospjelih obveza.

Analizirat ćemo uvjete banaka i financijskih institucija s kojima surađujemo i ishoditi kredit kojim ćete zatvoriti sva dugovanja i imati samo jedno kreditno zaduženje na redovnim primanjima, uz dugi rok otplate i povoljne uvjete.

 1. međufinanciranjem na kratki rok (do 12 mjeseci) u     prvom koraku ćemo zatvoriti sve ovrhe i blokade koje    Vas opterećuju.

 2. dugoročnim kreditom kojim refinanciramo kredit za    međufinanciranje omogućit ćemo Vam da dođete do    većeg iznosa na duži rok i uz povoljnije uvjete kako bi    razliku mogli upotrijebiti za tekuću likvidnost ili      poboljšanje životnog standarda.

Zašto zatvarati dugove novim kreditom?

Rješit ćete se ovrha, zaštićenog računa i obveza na čekanju. Imat ćete jedno kreditno zaduženje na duži rok i nećete plaćati skupe zatezne kamate.

 

I ono najvažnije: s postojećim vjerovnicima ćete vrlo vjerojatno postići dogovor o značajnom diskontu Vaših dospjelih dugovanja budući da ćete ih zatvoriti jednokratno, a u tome će Vam pomoći i naši savjeti!

 

Ukratko, cilj je da iz Vaših redovnih prihoda možete bez velikog opterećenja servisirati kreditno zaduženje, a ako ima mogućnosti, onda će Vam nešto sredstava od iznosa kredita i ostati, a taj iznos dalje možete iskoristiti po Vašim željama.

Ponovno stjecanje

osobne financijske

slobode, a uz to možete

i uštediti!

Što trebamo od Vas?

Vaša želja za rješenjem Vašeg problema i iskrenost u pristupu tom rješenju prvi su korak 
u procesu ponovnog stjecanja finacijske neovisnosti!

Kao prvi korak u tom procesu trebat ćemo zajedno napraviti stvarnu sliku 
Vašeg financijskog stanja, prihoda i obveza.

Osim osobnih podataka, to uključuje podatke o Vašim redovnim i izvanrednim prihodima, 
postojeća kreditna zaduženja, očevidnik Financijske agencije (FINA) radi podataka o pokrenutim ovrhama, 
izvadak iz Hrvatskog registra obveza po kreditima (HROK) na vlastiti zahtjev.

Na osnovu tih podataka napravit ćemo točnu analizu Vaše kreditne povijesti, i na osnovu toga 
ćemo odabrati model, iznos i način financiranja (u jednom ili dva koraka) i potencijalnog 
kreditora kod kojeg ćemo realizirati kreditni zahtjev, i na taj način ćemo zajedno riješiti Vaš problem.

Kao kreditnog posrednika plaćaju nas institucije s kojima imamo Ugovore o poslovnoj suradnji - banke, financijske institucije i osiguravajuća društva.

Cijena naše usluge savjetovanja ovisi o modelu kreditiranja, složenosti zahtjeva i iznosu kredita. Svi troškovi u procesu bit će Vam jasno specificirani prije pokretanja kreditnog zahtjeva i sastavni su dio ugovora koji ćete s našom tvrtkom potpisati ukoliko zajednički odlučimo da ćemo pokrenuti suradnju. Naplata svih troškova moguća je po realizaciji kreditnog zahtjeva odnosno isplati kredita.

 

Kako naplaćujemo uslugu?

O NAMA

Filir d.o.o. za savjetovanje i usluge

Filir zastupanje d.o.o. za zastupanje

u osiguranju 

Društvo upisano pri Trgovačkom sudu Zagreb reg.ul. 1-21717. Rješenjem Ministarstva financija RH od 11. rujna 2013. (Klasa: UP/I-450-05/13-01/29, Urbroj: 513-06-03/13-5).

Društvo upisano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu po rješenju pod poslovnim brojem Tt-14/14704-2 od 16. lipnja 2014. godine.

 • odobrenje za posredovanje u potrošačkom kreditiranju
 • zaključeni ugovori o poslovnoj suradnji sa sljedećim    bankama i finacijskim ustanovama:
 • Karlovačka banka
 • rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) od 6. lipnje 2014. (Klasa: UP/I-453-02/14-37/39, Urbroj: 326-663-14-2) posjedujemo dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 • zaključeni ugovori o poslovnoj suradnji sa sljedećim osiguravajućim društvima:
 • Sberbank
 • Allianz Zagreb d.d.
 • OTP banka
 • Croatia osiguranje d.d.
 • Kentbanka
 • Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.
 • Slatinska banka
 • Kreditna unija Deponent
 • Wuestenrot stambena štedionica

+385 1 5804 490
Radno vrijeme:
9:00 - 18:00 h

Petrinjska 59, Zagreb

info@filir-s.hr